Applied Nature for Better Agriculture

Press Release

Read our press release in English or Dutch

Aphea.Bio aims at leading position in next generation agricultural biologicals

New VIB spin-off launches with 9 million euros in funding

VIB, Ghent University and KU Leuven have launched a new spin-off: Aphea.Bio. This new company will develop sustainable agricultural products based on natural microorganisms to increase crop yields and to protect them against specific fungal diseases. Thanks to a successful Series A financing round and an R&D grant approved by Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO), Aphea.Bio is now backed by 9 million euros of funding, giving it a clear shot at a leading position in the fast-emerging market of biopesticides and biostimulants. Headquartered in Ghent, Belgium, Aphea.Bio will be led by CEO Dr. Isabel Vercauteren and CSO Dr. Steven Vandenabeele.

The VIB spin-off pulls together resources and expertise in plant-bacteria interactions of the lab of prof. Sofie Goormachtig (VIB-Ghent University) and microbiome know-how contributed by the group of prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven).

Superior microorganisms for sustainable agriculture

Aphea.Bio will develop next generation ‘biopesticides’ based on natural microorganisms. These products will provide an alternative for chemical pesticides, which are currently under serious pressure. In addition, the company will develop novel ‘biostimulants’, i.e. microorganisms that stimulate crop growth, for example through promoting the uptake of nutrients from the soil.

Dr. Isabel Vercauteren (CEO Aphea.Bio):  “This financing puts us in an excellent position to develop new and superior agricultural products based on naturally occurring microorganisms that have a growth promoting or protective effect on the plant. We distinguish ourselves in this growing and competitive market through our unique technology platform. A large number of microorganisms that coexist with plants haven’t been isolated so far, yet our expertise allows us to exploit this untapped microbial space. Our applications are focused on staple crops such as wheat, barley and maize, because they offer the most valuable European and global market opportunities.”

Successful funding round

In total, Aphea.Bio has raised 7.7 million euros in capital. The series A financing round was led by V-Bio Ventures and was joined by a broad syndicate of investors including PMV, Agri Investment Fund, VIVES, Qbic II, Gemma Frisius Fund KU Leuven, Group De Ceuster and VIB itself.

Furthermore, Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) has approved an R&D grant worth 1.3 million euros, bringing Aphea.Bio’s total financial resources to 9 million euros.

Dr. Willem Broekaert (Managing Partner V-Bio Ventures): “We are highly pleased to have built a strong investor consortium that provides the necessary financial backing for this innovative start-up company. This group of investors also brings along a unique network through their relationships with scientific institutions and key players in the agricultural sector.”

Dr. Johan Cardoen (Managing Director VIB): “This is a great example of the vital impact of basic plant research on sustainable agriculture. All stakeholders are committed to propel Aphea.Bio into a leading position in the agro-biologicals sector. The last piece of the puzzle has been laid to make this company successful: there is now a strong team in place composed of passionate scientists with academic as well as strong industry background.”

Click here to download the logo of Aphea.Bio and a group picture.

Aphea.Bio mikt op leiderspositie in nieuwe generatie biologische bestrijdingsmiddelen

Nieuwe VIB spin-off start met een investering van 9 miljoen euro

VIB, UGent en KU Leuven hebben een nieuwe spin-off gelanceerd: Aphea.Bio. Dit nieuwe bedrijf zal op basis van in de natuur voorkomende micro-organismen duurzame oplossingen ontwikkelen om de opbrengst van gewassen te verhogen én ze beter te beschermen tegen bepaalde schimmelziektes. Dankzij een succesvolle financiering-A ronde en een O&O-project van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beschikt Aphea.Bio over 9 miljoen euro. Hiermee wil de start-up een leiderspositie innemen op de snelgroeiende markt van biologische bestrijdingsproducten en biostimulanten. Aphea.Bio neemt zijn intrek in de Gentse Bio-Accelerator en wordt geleid door CEO dr. Isabel Vercauteren en CSO dr. Steven Vandenabeele.

De VIB-spin-off bundelt middelen en expertise in plant-bacterie-interacties van de groep van prof. Sofie Goormachtig (VIB-UGent) met microbioom-expertise van de groep van prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven).

Superieure micro-organismen voor duurzame landbouw

Aphea.Bio zal een nieuwe generatie ‘biologische bestrijdingsmiddelen’ ontwikkelen op basis van natuurlijk voorkomende micro-organismen. Deze zullen een alternatief bieden voor chemische bestrijdingsmiddelen die om diverse redenen meer en meer onder druk staan. Daarnaast zal het bedrijf zich ook richten op het ontwikkelen van nieuwe ‘biostimulanten’, micro-organismen die de groei van gewassen stimuleren door bijvoorbeeld de opname van nutriënten uit de bodem te bevorderen.

Dr. Isabel Vercauteren (CEO Aphea.Bio):  “Deze financiering laat ons toe om nieuwe en superieure producten te ontwikkelen voor een duurzamere landbouw. Als basis gebruiken we de in de natuur voorkomende micro-organismen die een stimulerend of beschermend effect hebben op de plant. We onderscheiden ons op deze groeiende en competitieve markt door ons uniek technologieplatform. Een groot deel van de micro-organismen die nauw samenleven met planten zijn tot nu toe nog niet geïsoleerd. Dankzij onze expertise en deze van onze partners kunnen we tot nog toe onbekende paden in dit domein opgaan. We mikken op de grote gewassen zoals tarwe, gerst en mais; daar liggen immers de belangrijkste Europese en wereldwijde marktopportuniteiten.”

Succesvolle fiancieringsronde

In totaal haalde Aphea.Bio 7,7 miljoen euro aan kapitaal op. De hoofdinvesteerder is V-Bio Ventures, een Europees durfkapitaalfonds voor levenswetenschappen dat nauw samenwerkt met VIB. Het kapitaal werd aangebracht door een breed syndicaat van investeerders (V-Bio Ventures, PMV, Agri Investment Fund, VIVES, Qbic II, Gemma Frisius Fonds KU Leuven, Group De Ceuster en VIB zelf). Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) keurde ook een O&O-project goed voor 1,3 miljoen euro, wat de totale beschikbare middelen op 9 miljoen euro brengt.

Dr. Willem Broekaert (Managing Partner V-Bio Ventures): “We zijn bijzonder verheugd dat we een sterk investeerdersconsortium hebben kunnen bouwen om deze innovatieve start-up de nodige financiële armslag te geven. Het consortium van investeerders brengt een uniek netwerk met zich mee door hun respectievelijke banden met wetenschappelijke expertisecentra en met diverse hoofdrolspelers in de landbouwsector.”

Dr. Johan Cardoen (Managing Director VIB): “Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe fundamenteel plantenonderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame landbouw. Alle betrokkenen hebben de ambitie om Aphea.Bio uit te bouwen tot een toonaangevende speler binnen de agro-biologie sector. Ook het laatste puzzelstuk is inmiddels gelegd om deze ambitie waar te maken: de bouw van een sterk team van gepassioneerde wetenschappers uit zowel de academische wereld als het bedrijfsleven.”

Download hier het logo van Aphea.Bio en een groepsfoto

Contact Us